Ekološka trajnožareća kaminska peć

Povjest razvoja

Do prije oko 50 godina primjenjivale su se stare trajnožareće peći s uspravnim ložištem i primjenjivao se postupak gorenja „ odozgor prema dolje“, kod kojega izgaranje jednog punjenja traje više sati, ovisno o količini goriva i količini uvođenog zraka za izgaranje. Sada na tržištu, kaminske peći i kaminski ulošci imaju vodoravno oblikovano ložište s prednjim ostakljenjem, izgleda pravokutnog monitora, za atraktivni estetski ugođaj gorenja drva kao i u otvorenim kaminima. U takvim ložištima, zbog male visine ložišta, nije moguće ostvariti dugotrajno gorenje jednog punjenja ložišta.

STARA TRAJNOŽAREĆA PEĆ
STARA TRAJNOŽAREĆA PEĆ
SUVREMENA KAMINSKA PEĆ
SUVREMENA KAMINSKA PEĆ
SUVREMENI KAMINSKI ULOŽAK
SUVREMENI KAMINSKI ULOŽAK

Nova inovativna ekološka trajnožareća kaminska peć ima uspravno ložište, koje omogućava dugotrajno gorenje jednog punjenja drvene biomase, koja je obnovljivi izvor energije i CO2 neutralan a omogućava i estetski ugođaj plamena kroz dvoja ostakljena vrata.

EKOLOŠKA TRAJNOŽAREČA KAMINSKA PEĆ
EKOLOŠKA TRAJNOŽAREČA KAMINSKA PEĆ

Gorenje

Kod jednog punjenja ložišta ostvaruje se dugotrajno gorenje postupkom „odozgor prema dolje“, kojim se postiže potpunije izgaranje sa značjno nižom emisijom štetnih plinova; ugljikova monoksida CO, hlapnih ugljikovodika CxHy i čađe Cg. Ovaj se postupak gorenja mnogo primjenjuje u zapadnim zemljama, u engleskom govornom području se naziva „TOP-DOWN WOOD BURNING“, a u njemačkom govornom području „ANFEUERN VON OBEN“. Usporedbu rezultata dva načina gorenja prikazuje internet stranica: https://youtu.be/sg_p-PcdoLs

GORENJE OGRIJEVNOG DRVA
GORENJE
OGRIJEVNOG DRVA
GORENJE DRVENIH BRIKETA
GORENJE
DRVENIH BRIKETA
GORENJE DRVENE SJEČKE
GORENJE
DRVENE SJEČKE
GORENJE DRVENIH PELETA
GORENJE
DRVENIH PELETA

PROČISTAČ DIMNIH PLINOVA (ciklon i elektrostatski filter) izdvajaju sitne čestice pa je emisija štetnih čestica PM10 i PM2,5 u okoliš značajno niža od emisija uobičajenih kaminskih peći na tržištu.

IZMJENJIVAČ TOPLINE (jednosmjerni rekuperator) zagrijava izvan prostorije uvodeći hladni svježi zrak, povećavajući stupanj iskorištenja goriva i obavljajući prirodno ventiliranje prostorije bez potrebe posebnog ventiliranja ili otvaranja prozora.

Peć je zaštićena patentom. Pozivamo investitore za proizvodnju i primjenu.