Kaljenje

Inertne plinske atmosfere

Zvonaste peći

Zvonasta peć

U zatvorenom sustavu zvonaste peći, s prigrađenom međukomorom, provodi se zagrijavanje u potpuno inertnom plemenitom plinu heliju (He) ili argonu (Ar) bez kontakta s okolnim zrakom a time i bez pojave oksidiranja ili razugljičenja površine kaljenog čelika i direktno kaljenje u kupki za intenzivno ohlađivanje (gašenje) koja je integrirana ispod peći. Za kaljenje se može odabrati voda, ulje ili termalna kupka (uljna ili solna) ovisno o vrsti čelika kaljenih alata ili konstrukcijskih dijelova. Inovativni sustav zaplinjavanja osigurava minimalnu potrošnju skupih plinova. Kod zvonaste peći je potrošnja helija manja nego kod primjene argona.

Oprema je namijenjena za kaljenje alata izrađenih od čelika za hladni rad, čelika za topli radi i brzoreznih čelika te preciznih dijelova izrađenih od konstrukcijskih čelika. Radna temperatura je od 700 do 1200 oC.

Potpuno automatizirano vođenje procesa osigurava ujednačeno visoku kvalitetu kaljenja uz niske troškove investicije i niske troškove pogona u usporedbi s kaljenjem u vakuumskim pećima.

Jamske peći

Jamska peć

U jamskoj peći s brtvljenom retortom od vatrootpornog čelika provodi se zagrijavanje u inertnom plemenitom plinu argonu (Ar) bez pojave oksidiranja ili razugljičenja površine čelika primjenom male količine skupog argona, zahvaljujući inovativnom sustavu zaplinjavanja. Naknadno kaljenje provodi se izvan peći, u odvojenim kupkama ovisno o vrsti čelika. Pri kratkotrajnom prenošenju kroz zrak ne može nastupiti štetno oksidiranje nego samo lagano obojenje površine kaljenih dijelova.


Peć je namijenjena za kaljenje alata izrađenih od čelika za hladni rad, čelika za topli radi i brzoreznih čelika te preciznih dijelova izrađenih od konstrukcijskih čelika. Radna temperatura je od 700 do 1200 oC.

Aktivne plinske atmosfere

Jamska pećAktivne plinske atmosfere

Visokotemperaturne peći za zagrijavanje u aktivnim plinskoj atmosferi imaju brtvljene retorte od vatrootpornog čelika u kojima se tekući (ugljikovodik) metanol (CH3OH) razlaže na ugljikov monoksid (CO) i vodik (H2) koji sprječavaju oksidiranje površine zagrijavanog čelika. Međutim, u ovakovoj plinskoj atmosferi provode se reakcije razmjene ugljika na površini čelika, razugljičenje ili pougljičenje, ovisno o sastavu čelika i temperaturi sukladno ravnotežnoj reakciji CO + H2 ↔ /C/ + H2O.

Zbog mjera sigurnosti, ovakova plinska atmosfera se primjenjuje iznad 750 oC i do 1000 oC a na izlazu iz retorte ona se spaljuje stalnom bakljom pri čemu nastaje ugljikov dioksid (CO2) i vodena para (H2O).

Peći s ovakovom plinskom atmosferom primjenjuje se za ugrijavanje dijelova od konstrukcijskih čelika na temperaturu kaljenja a gašenje se provodi u vanjskim kupkama. To su najčešće konstrukcijski dijelovi od čelika za poboljšavanje i pougljičeni dijelovi od čelika za cementiranje. Jamske peći primjerenije su za kaljenje cjelovitih šarži dok su komorne peći primjerenije za odvojena kaljenja dijelova u steznim napravama ili pod prešom.

Zračna atmosfera

Zračna atmosfera

Peći sa zračnom atmosferom primjenjuju se najčešće za kaljenje otkovaka ili odljevaka od konstrukcijskih čelika za poboljšavanje kojih površine su već oksidirane i razugljičene te im dodatno djelovanje zračne atmosfere ne šteti mnogo. Primjenjuje se obično do 1000 oC u izvedbama kao što su jamske, zvonaste, komorne i drugačije vrste peći. Ovakove peći primjenjuju se i za normalizacijsko žarenje čelika i ljevova.