Popuštanje

Inertne plinske atmosfere

Zvonaste peći

Zvonasta peć

U retorti od vatrootpornog čelika ugrađeni su cijevni grijači i ventilator za jednoliko ugrijavanje kaljenog čelika u inertnom plemenitom plinu heliju (He) ili argonu (Ar) na temperature do 700 oC, držanje pri toj temperaturi te ohlađivanje do oko 150 oC u inertnom plinu. Površina popuštenih dijelova ostaje metalno čista bez pojave oksidiranja ili razugljičenja. Razvijeni sustav zaplinjavanja osigurava minimalnu potrošnju skupog inertnog plina. Ubrzano ohlađivanje provodi se ventiliranjem zrakom vanjskog plašta retorte. Šaržiranje se provodi bočno kada se retorta podigne u gornji položaj.

Peć se primjenjuje za visokotemperaturno popuštanje alata od čelika za topli rad ili brzoreznih čelika ali i preciznih dijelova od konstrukcijskih čelika za poboljšavanje kada se i kod popuštanja ne smiju dopustiti promjene sastava na površini.

Jamske peći

Jamska peć

Jamska peć za popuštanje u inertnom plinu primjerena je samo za primjenu argona (Ar) koji je značajno gušći od zraka i primjenjuje se sustav kontroliranog zaplinjavanja od dna retorte prema gore. Zaštita površine dijelova identična je onoj u zvonastim pećima. Ohlađivanje se provodi u zatvorenoj retorti uz intenzivno ohlađivanje vanjskog plašta retorte.

Zračna atmosfera

Jamska peć

Popuštanje u zračnoj atmosferi primjenjuje se u slučajevima kada neznatno oksidiranje nije štetno budući da su temperature do 700 oC a predviđena je i naknadna strojna obrada. Primjenjuju se različite konstrukcije peći za popuštanje u zračnoj atmosferi: jamske, komorne, zvonaste i drugačijeg oblika te je i način šaržiranja drugačiji.