Pougljičavanje

Kontrolirane plinske atmosfere

Pougljičavanje u kontroliranim plinskim atmosferama koristi različite vrste plinova (endo-plin, metan, propan, acetilen) ali je za male peći ekonomičan sustav sintetičkih plinskih atmosfera. Najčešće se za formiranje osnovne plinske atmosfere primjenjuje tekući metanol (CH3OH) s plinovitim dušikom (N2) koji daje plinsku atmosferu identičnu endo-plinu a kontroliranim dodavanjem etilacetata ili propana povisuje se potencijal ugljika u plinskoj atmosferi a u drugoj etapi pougljičavanja snizuje uvođenjem zraka. Zbog sigurnosti rada, ovakove plinske atmosfere se primjenjuj iznad 750 oC, najčešće između 800 i 950 oC a na izlazu iz retorte plinska atmosfera pali na stalnoj baklji. Kontrola potencijala ugljika provodi se različitim vrstama senzora, u posljednje vrijeme najčešće primjenom Lambda senzora a cijeli se proces vodi programskim regulatorima primjenom namjenskih programa. Za pougljičavanje se primjenjuje veliki broj vrsta namjenskih peći ovisno o obliku i dimenzijama obrađivanih dijelova i potrebnim kapacitetima obrade.

Jamska peć za pougljičavanje u kontroliranoj plinskoj atmosferi

Jamska peć za pougljičavanje u kontroliranoj plinskoj atmosferiPC sučelje

Doziranje: metanol, etilacetat, dušik, zrak

Kontrola: lambda senzor

Upravljanje: procesni programator