Žarenje

Niskotemperaturni postupci žarenja (žarenje za redukciju napetosti, rekristalizacijsko i sferoidizacijsko = meko) najčešće se provode u zračnoj atmosferi jer nije nužna zaštita površine od oksidiranja ili razugljičenja. U slučaju potrebe zaštite površine, peći za žarenje u zaštitnoj plinskoj atmosferi identične su onima za popuštanje u inertnoj plinskoj atmosferi. Posebnost režima žarenja je da se ugrijavanje i ohlađivanje moraju programirano provesti zagrijavanje i ohlađivanje propisanim brzinama zagrijavanja/ohlađivanja radi sprječavanja pojave toplinskih napetosti. Primjenjuje se veliki broj vrsta peći za žarenje prilagođeno vrsti i veličini žarenih dijelova.

Zvonaste peći

Zvonasta peć za rekristalizacijsko žarenjeZvonasta peć za žarenje za redukciju napetosti na dvije baze