Tvrdo lemljenje

Tvrdo lemljenje

Tvrdo lemljenje u pećima, pri temperaturama između 900 i 1100 oC, zahtijeva zaštitnu plinsku atmosferu koje odabir ovisi o vrsti dodatnog materijala i vrsti spajanog materijala. Prema svim vrstama metalnih materijala inertni su argon i helij zato je takova zaštita univerzalna. Budući da se zahtijeva zaštičena površina, zagrijavanje i ohlađivanje se moraju provoditi u takovoj plinskoj atmosferi u odgovarajućoj retorti primjenom odgovarajućeg sustava zaplinjavanja.

Čelične dijelove nije uputno tvrdo lemiti u aktivnim plinskim atmosferama (endo-plin, metanol, propan) jer se površina čelika u njima pougljiči ili razugljiči, ovisno o kemijskom sastavu čelika. Ako se zahtijeva pougljičenje (cementiranje) lemljenih dijelova istovremeno s tvrdim lemljenjem, tada je potrebno primijeniti kontroliranu aktivnu plinsku atmosferu za pougljičavanje.