Precipitacijsko očvršćavanje

Precipitacijsko očvršćavanje

Peći za provođenje precipitacijskog očvršćavanja (rastvorno žarenje i dozrijevanje) za aluminijske legure primjenjuju zračnu atmosferu koja je jako ventilirana radi postizanja ujednačenog zagrijavanja. Temperatura za rastvorno žarenje je između 500 i 600 oC a za dozrijevanje oko 200 oC.